AKTUALNE MIOTY

MIOT J 

Holland Lopy urodzone 14-02-2019

MIOT YA

Karzełki Teddy urodzone 3-02-2019

YA2 samiczka? – wstrzymana do czasu określenia płci 

 

YA3 samczyk? – wstrzymany do czasu określenia płci 

 

YA4 samiczka? – SPRZEDANA P. Tomasz 

MIOT WA

Karzełki Teddy urodzone 09-01-2019

 

WA2 (KT) samczyk – REZERWACJA P. Marzena

 

WA3 (KT) – SPRZEDANY P. Monika

 KT – Karzełek Teddy

KL – Karzełek Lewek

ML – Mini Lop ( Miniature Lop) Angielski Baran Karłowaty

NHD – (Nederlandes Hangoor Dwerge) Holenderski Baran Karłowaty

WOLNY – oznacza, że króliczka można rezerwować

WSTĘPNA REZERWACJA – pojawi się przy króliczku zarezerwowanym, oczekującym na opłatę.
Jeśli króliczek jest w wieku poniżej 4 tygodni jest to połowa wartości króliczka, druga część do ukończenia 4 tygodnia. Natomiast jeśli ma powyżej 4 tygodni opłacić należy całość.
Na wpłatę od rezerwacji czekam 3 dni. Jeśli nie zostanie wpłacony zadatek króliczek ponownie przechodzi do sprzedaży.

REZERWACJA – oznacza, że zadatek został wpłacony

SPRZEDANY – oznacza, że króliczek jest w całości opłacony

OBSERWACJA HODOWLANA – oznacza, że hodowca czeka na podjęcie decyzji czy maluszek pozostanie w hodowli czy zostanie wystawiony do sprzedaży